Znajdź w serwisie:
Hasło:
Urlopy i czas pracy

Ustalanie pensum łączonego

Pytanie: W jaki sposób rozliczać godziny w przypadku etatu łączonego, tzn. nauczyciel polonista ma 16 godzin języka polskiego w szkole podstawowej, 6 godzin pracy w bibliotece. Ile w takim przypadku nauczyciel realizuje godzin ponadwymiarowych?

Odpowiedź: Sposób obliczania lub wymiar pensum nauczyciela powinien określić organ prowadzący szkołę w odrębnej uchwale (art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela). Każda godzina realizowana ponad to pensum jest godziną ponadwymiarową (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Pensum dla nauczycieli, którzy realizują zajęcia w różnym obowiązkowym wymiarze, określa organ prowadzący

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (np. nauczanie jęz. polskiego i prowadzenie biblioteki szkolnej) określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały (art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela). W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne.

PRZYKŁAD:
Nauczyciel zatrudniony w szkole realizuje w ramach obowiązkowego pensum 16 godzin języka polskiego i 6 godzin w bibliotece szkolnej. W myśl uchwały organu prowadzącego daną szkołę tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin pensum, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych i opiekuńczych oraz wychowawczych. Zatem odpowiednio: 16/18 + 6/30 = 0,889 + 0,2 = 1,089
Jeśli zatem 22 godziny (6 + 16) stanowią 1,089 etatu, to etat = (22/1,089) = 20 godzin. Obowiązkowe pensum nauczyciela wynosi 20 godzin. Natomiast 2 godziny są godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela.

Godzina ponadwymiarowa to godzina ponad pensum

Godzina ponadwymiarowa to godzina zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przydzielona powyżej tygodniowego pensum nauczyciela (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela). Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy (art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

  • art. 35 ust. 2 i ust. 3, art. 42 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Chcesz wiedzieć więcej. Poproś o wysłanie bezpłatnego egzemplarza czasopisma a dodatkowo otrzymasz p

 

Bądź zawsze na bieżąco ze zmianami w przepisach oświatowych i ich najnowszymi interpretacjami. Dowiedz się, jak w praktyce zastosować przepisy oświatowe dotyczące takich zagadnień jak: emerytura nauczycielska, dodatek za wysługę lat, odprawy dla nauczyciela, urlop dla poratowania zdrowia,urlop wypoczynkowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły - Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego - Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego - Prawo oświatowe - Emerytury dla nauczycieli
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A,
03-918 Warszawa, NIP: 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy,
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.